Sashiko Cloth, Ume Mon, Indigo

Sashiko Cloth, Ume Mon, Indigo


Each package contains a Sashiko Patterned Cloth, only. Sashiko or Eleganza thread, Sashiko needles and thimble are recommended and sold separately.


$10.25
Qty: